Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

Tájékoztató az ügyfelek részére

 

 

 

Tájékoztató a Felügyelőség által nyújtott konzultációs szolgáltatásról
A Felügyelőség dokumentációk, jogszabály alapján benyújtandó iratok elkészítésével hivatásszerűen foglalkozó tervezők, szakértők, illetve általános jelleggel jogi képviseletet ellátó ügyvédek, ügyvédi irodák részére biztosítja konzultáció lehetőségét.
A konzultációs szolgáltatás kérelemre induló, a Felügyelőség (mint a környezet- és természetvédelem terén szakértelemmel rendelkező szakigazgatási szerv) feladatkörével összefüggő, szakmai és/vagy jogi jellegű kérdésben nyújtott, szóbeli vagy írásbeli tanácsadói/szakértői szolgáltatás nyújtására, kifejezetten elvont, elméleti jellegű, szakmai típusú eszmecserére irányuló tevékenysége.
Szóbeli vagy írásbeli konzultációt a Letöltések menüpontban lévő – szóbeli illetve írásbeli – konzultációra irányuló kérelem benyújtásával lehet igényelni.
A konzultációs szolgáltatást igénybe vevőnek minden megkezdett óra után konzultációs díjat kell fizetnie.
A környezetvédelmi, természetvédelmi valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 40/2014. (XII. 23.) FM rendelet 1. számú melléklete alapján 2015. január 25. napjától a konzultáció díja :
 
A konzultációért fizetendő díj és számítási módja:
 
1. A konzultációs óradíj: 6000 forint/óra.
2. A konzultációs díj számításának módja:
K = A × T × SZ
ahol:
K: a konzultáció díjának mértéke (forint),
A: a konzultációs óradíj,
T: szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartama, írásbeli konzultáció esetén a hatóság válaszának
elkészítésére fordított összes munkaóra (minden megkezdett óra egész órának számít),
SZ: a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma.

Adatvédelmi tájékoztató