Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

NYILVÁNTARTÁSOK JEGYZÉKE

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.) szerint az adatkezelő, illetőleg az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi, közigazgatási, számítástechnikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni.
A belső adatvédelmi felelős:
a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

A Felügyelőség által fenntartott, az Atv. 28.§ (1) bekezdése alapján az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások:

1. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszere(FAVI)
2.  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HIR)
3.  HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS (HNYR)
4.  ILLETMÉNYSZÁMFEJTÉS
5.  KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÓ RENDSZER (KAR)

6.  KÁRMENTESÍTÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (KARINFO)
7.  LAL-LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI INFORMÁCIÓS RENDSZER (LAIR)
8.  SZÁMÍTÓGÉP LELTÁR
9.  SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS
 

 

 

 


 

  

  

 

Adatvédelmi tájékoztató