Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

Védett területek

A Felügyelőség illetékességi területén lévő országos jelentőségű védett területek listája
 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 41/A § (2) bekezdése alapján a Natura 2000 területek kijelölésének tényét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell jegyezni, mely a természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat. 

A Natura 2000 területekkel kapcsolatos általános jellegű tájékoztató, valamint a település közigazgatási területét érintő Natura 2000 területek helyrajzi szám szerinti felsorolása letölthető honlapukról, melyet a helyben szokásos módon közhírré kell tenni, tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban való feljegyezés jelentős számú ügyfelet érint (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. § (6) bek.).

NATURA 2000 Általános tájékoztató

 A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben meghatározott európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területekkel érintett földrészletek

Különleges madárvédelmi területek települések és helyrajzi számok szerint

Különleges természetmegőrzési területek települések és helyrajzi számok szerint

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek települések és helyrajzi számok szerint

Újonnan jóváhagyott különleges természetmegőrzési területek települések és helyrajzi számok szerint

Újonnan jóváhagyottt kiemelt jelentőségű természetmegőrzési tertületek települések és helyrajzi számok szerint

 Barlang felszíni védőövezetének kijelölése a jogszabály szerint
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása a jogszabály szerint
Vízbázis védőterülete által érintett települések listája
 

 

 

 

 

 

 

 


Adatvédelmi tájékoztató