Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

 
A KDT KTVF Mérőközpontja Kémiai és Biológiai Laboratóriumának akkreditált műszaki területe:
 
 

 

Mintavétel
-        ivóvízből, felszín alatti vízből, felszíni vízből, fürdővízből (természetes és medencés) fizikai, kémiai, ökotoxikológiai és bakteriológiai vizsgálatokhoz;
-        ivóvízből, felszín alatti vízből, felszíni vízből, szénsavas ivóvízből mikroszkópos biológia vizsgálatokhoz;
-        szennyvízből kémia, ökotoxikológia és bakteriológia vizsgálatokhoz;
-        felszíni víz üledékéből (5 m vízmélységig és 1,5 m-es üledékrétegből) kémiai és biológiai vizsgálatokhoz;
-        felszíni vizek természetes és mesterséges aljazataiból mikroszkópos biológiai vizsgálathoz;
-        szennyvíziszapból kémiai, ökotoxikológiai és bakteriológiai vizsgálatokhoz;
-        talaj mintavétele fúrás nélkül és a minta előkészítése kémiai és biológiai (bakteriológia és ökotoxikológiai) vizsgálatokhoz;
-        hulladékminták előkészítése kémiai és biológiai (bakteriológia és ökotoxikológiai) vizsgálatokhoz.

Helyszíni vizsgálatok:
-        ivóvíz, felszín alatti víz, fűrdővíz (természetes és medencés) helyszíni vizsgálata fizikai, kémiai módszerekkel;
-        felszíni víz vizsgálatok érzékszervi, fizikai, kémiai módszerekkel;
-        szennyvíz érzékszervi és fizikai vizsgálata;
-        hulladékok helyszíni vizsgálata érzékszervi és elektrokémiai módszerekkel.

Vizsgálatok
-        ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz (természetes és medencés) fizikai, kémiai (klasszikus és műszeres analitikai) vizsgálata;
-        ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz és szénsavas ivóvíz biológiai (bakteriológia, ökotoxikológiai és mikroszkópos biológiai) vizsgálata;
-        fűrdővíz (természetes és medencés) biológiai (bakteriológia és ökotoxikológiai) vizsgálata;
-        szennyvíz fizikai, kémiai (klasszikus és műszeres analitikai) és biológiai (bakteriológia és ökotoxikológiai) vizsgálata;
-        talaj, üledék és iszap fizikai, kémiai (klasszikus és műszeres analitikai) és biológiai (bakteriológia és ökotoxikológiai) vizsgálata;
-        felszíni vizek természetes és mesterséges aljazatainak mikroszkópos biológiai vizsgálata;
-        hulladékok fizikai, kémiai (klasszikus és műszeres analitikai) és biológiai (bakteriológia és ökotoxikológiai) vizsgálata;
-        iszapszerű és szilárd hulladékok műszeres analitikai vizsgálata;
-        immissziós levegőtisztaság-védelmi minták műszeres analitikai vizsgálata;
-        légszennyező anyagok műszeres analitikai vizsgálata.

A vizsgálat jellege:
-   érzékszervi;
-   fizikai: hőtágulás, tömegmérés;
-   klasszikus analitika: titrimetria, gravimetria;
-   műszeres analitika:
-    optikai módszerek: ultraibolya és látható spektrofotometria, atomemissziós (láng) fotometria, atomabszorpciós spektrometria (láng és elektrotermikus gerjesztéssel (ETA)), atomfluoreszcens spektrometria (AFS hideg gőzös), Fourier transzformációs infravörös spektrometria (FT-IR), automata áramlásos analízis fotometriás detektálás (FIA), gázkromatográfiás módszer, tömegszelektív detektálás (GC-MS) és induktív csatolású plazma gerjesztésű optikai emissziós spektrometria (ICP-OES);
-   elektrokémiai módszerek: micro-coulometria, potenciometria, ampero-metria, konduktometria;
-   tenyésztéses bakteriológia: lemezöntés, membránszűrés, többcsöves és mikromódszer (MPN), dúsítás, biokémiai identifikálás;
-   mikroszkópos biológia: szeszton, plankton, fito-és zoobenton(sz) összetétele; mikroszkópos méretű szervezetei;
-   ökotoxikológia: daphnia-, csíranövény-, alga- és halteszt.


Nem akkreditált tevékenységi kör:
-    hulladék mintavétel, radiológiai vizsgálat.


A KDT KTVF Mérőközpontja Levegőtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratóriuma akkreditált tevékenysége

Akkreditált feladatok:
-       
mintavételezés emisszió és immisszió mérések céljára;
-        folyamatos helyszíni emisszió és immisszió mérés célműszerekkel.

 A NAT által NAT-1-1269/2011 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

- Légszennyező pontforrások kibocsátásának helyszíni mérése folyamatosan mérő- és regisztráló berendezésekkel;
- légszennyező pontforrások szilárd halmazállapotú komponenseinek helyszíni mintavétele;
- légszennyező pontforrások gáz halmazállapotú szennyező anyagainak helyszíni mintavétele adszorpciós és adszorpciós módszerekkel;
- légszennyező pontforrások PCDD és PCDF (dioxinok és furánok) koncentrációjának meghatározása helyszíni mintavételek alapján;
- helyszínen vett emissziós minták fizikai és kémiai laboratóriumi vizsgálata klasszikus analitikai módszerekkel, tömegméréssel;
- helyszínen vett emissziós minták műszeres laboratóriumi vizsgálata fotometriás és potenciometriás módszerekkel.
- Környezeti levegő légszennyező anyagai koncentrációjának helyszíni mérése folyamatosan mérő- és regisztráló berendezésekkel;
- környezeti levegő szállópor koncentrációjának meghatározása telepített mintavevő berendezésekkel;
- környezeti levegő ülepedő por koncentrációjának meghatározása;
- környezeti levegő gáz szennyezőanyagai koncentrációjának meghatározása telepített mintavevő berendezésekkel;
- környezeti levegő gáz szennyezőanyagai koncentrációjának meghatározása passzív (diffúziós) mintavétellel.
- Beépített emisszió mérő rendszerek ellenőrzése, véleményezése helyszínen végzett párhuzamos mérések eredményei alapján;
- Emisszió és immisszió mérések értékelése, véleményezése a határértékkel történő összehasonlítás alapján.


 

 


Adatvédelmi tájékoztató