Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

 
 
 
 
 
MÉRŐKÖZPONT TEVÉKENYSÉGE
A KDT KTVF Mérőközpontja két telephelyen található. Tevékenységét telephelyenként önállóan akkreditált minőségirányítási rendszerben, az alábbi felosztás szerint végzi:

KDT KTVF Mérőközpontja Kémiai és Biológiai Laboratóriumának feladatai:
- felszíni vizek, ivóvíz, felszín alatti vizek (talaj és rétegvíz), szennyvizek, fürdővizek mintavételezése, fizikai, kémiai, biológiai vizsgálata, palackozott, természetes ásványvizek és szénsavas ivóvizek mikrobiológiai vizsgálata;
- felszíni vizek üledékének mintavétele, kémiai vizsgálata;
- szennyvíziszapok mintavétele, kémiai és biológiai vizsgálata;
- talajok mintavétele, fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata;
- hulladékminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata;
- légszennyező anyagok klasszikus és műszeres analitikai vizsgálata.
 

KDT KTVF Mérőközpontjának Levegőtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratóriumának tevékenysége:


Feladatunk elsődlegesen a hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódóan a légszennyező pontforrások szennyezőanyag kibocsátásának mérése, a környezeti levegő állapotának folyamatos monitorozása a Felügyelőség működési területén.

Mérési kapacitásunk teljes kihasználása érdekében azonban az ország bármely területén vállalunk hasonló jellegű megbízásokat is.
Mérőeszközeink korszerűek, személyzetünk felkészült.
 
Ha ilyen vizsgálatokra van szüksége, keressen bennünket!
 


 
A LABORATÓRIUM ÉPÜLETE VESZPRÉMBEN

Szolgáltatásaink:

Helyhez kötött légszennyező pontforrások szennyező anyag kibocsátásának mérése

- Véggázok térfogatáramának, nedvességtartalmának meghatározása.
- Véggázok szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szén-dioxid, oxigén, elégetlen szénhidrogén, metán-nem metán koncentrációjának helyszíni folyamatos műszeres mérése.
- Szilárd anyag koncentráció mérés (összpor, PM10, PM2,5), koromszám meghatározás.
- Mintavételek és mérések szervetlen légszennyező komponensek (fluoridok, sósav, kénsav, ammónia, fémek, stb.) koncentrációjának meghatározására.
- Illékony szerves vegyületek koncentrációjának meghatározása.
- Dioxinok és furánok, PAH-ok mintavétele.
- Hulladékégető berendezések kibocsátásának teljes körű mérése.
- Kis (140 kWth és 50 MWth közötti) és nagy (50 MWth feletti) bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések szennyezőanyag kibocsátásának mérése.
- Gázturbinák, gázmotorok szennyezőanyag kibocsátásának mérése.
- Helyszíni összehasonlító emisszió mérések szervezése, az eredmények kiértékelése
- Beépített folyamatos mérőrendszerek vizsgálata az MSZ EN 14181:2004 szabvány szerint


 
EMISSZIÓS MÉRŐBUSZ
  
EMISSZIÓS MÉRŐBUSZ GÁZELEMZŐ MŰSZEREI
 

Környezeti levegő szennyező anyag koncentrációjának mérése


- Szén-monoxid-, kén-dioxid-, nitrogén-oxidok-, ózon-, BTEX-, PM10 koncentrációk és a meteorológiai paraméterek (hőmérséklet, légnyomás, páratartalom, szélirány, szélsebesség, napsugárzás) folyamatos műszeres mérése.
- Kén-dioxid, nitrogén-dioxid, ammónia, hidrogén-fluorid, kénhidrogén, fluorid koncentráció mérése,
- Illékony szénhidrogének koncentrációjának meghatározása adszorpciós módszerrel,
- Kén-dioxid, nitrogén-dioxid, ózon, illékony szénhidrogén koncentráció meghatározása passzív monitorozással.
- Szálló por koncentráció meghatározása (PM10, PM2,5, TSPM).
- Ülepedő por koncentráció meghatározása.


 
IMMISSZIÓS MÉRŐKOCSI
 


Zaj- és rezgésvédelem (nem akkreditált)

- Üzemek és építkezésének zajkibocsátásának vizsgálata és zajkibocsátási határértékek megállapítása;
- Zajterhelés vizsgálata lakó-, üdülő- és középületekben és környezetükben;
- Közúti, vasúti és repülési zaj mérése;
- Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata lakó-, üdülő- és középületekben;
- Munkahelyeken, lakó- és középületek helyiségeiben a zaj- és rezgésterhelés meghatározása.


ZAJMÉRŐ ESZKÖZÖK
 


Elérhetőségünk:
 
 
 
 
 

Víz, hulladék és talajvizsgálatok ügyében:

Mérőközpont Székesfehérvár
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Telefonszám: 22/514-300/115 mellék
Fax.: 22/313-564
 
 
 
 
 
 

Zaj- és Levegőtisztítás-védelmi emisszió és immisszió mérések ügyében:
Mérőközpont Veszprém 
Cím: 8200 Veszprém, Patak tér 4.
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 173
Telefonszám: 88/579-760
Fax: 88/422-911
e-mail: veszpremlabor@kdktvf.kvvm.hu
 


Adatvédelmi tájékoztató